Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Belgeler

Komînîst raporu:

8 TEMMUZ 1937 yılında MOSKOVA'DATOPLANAN

KOMÎNÎST ENTERNASYONALIN DÊRSÎM KATLIAMİ ve KEMALIST TC DEVLETINE ÎLÎŞĶÎN BÜTÜN DÜNYA KAMUOYUNA YAPTIKLARI DEKLERASYONDUR

Dikkatlice okumanızı öneririm

“İki ayı aşkın bir zamandan beri Ankara Hükümeti, Dersim bölgesindeki Kürt aşiretlerinin yeni bir gerici ayaklanmasını bastırmakla uğraşıyor. Feodal unsurlar, Kemalist parti tarafından gerçekleştirilen reformlara rağmen, bugüne kadar ülkenin bu sapa bölgesinde barınmayı başarmışlardır.

Dersim, Türkiye'nin ulusal ekonomisinin dışında kalmaktaydı. Öyle ki başka bir vilayetten hiçbir tüccar, Dersim'de iş yapmayı göze alamazdı. Devletin Dersim'de askerlik yükümlülüğünü gerçekleştirmesi ve yasal vergileri toplaması, bugüne kadar mümkün olmamıştır. Dersim’in hakim tabakaları, yürürlükteki yasalara rağmen, kendi yasa dışı ayrıcalıklarını koruyabilmişlerdir. (...) Amacı, göçebeliğe son verme ve aşiret reisleriyle (şeyhler, beyler, ağalar ve seyyitler) onların kiralık adamlarını Batı Anadolu’nun modernleşmiş vilayetlerine sürme hedefini güden bir reform planını zorla uygulamaktı. """Bugün, Kemalist hükümetin enerjik reformları yüzünden kendi iktidarlarını tehdit altında hisseden feodal unsurların ümitsiz direnişiyle karşı karşıya bulunuyoruz.""" İsyanın arefesinde Tapu Kadastro İdaresi, feodal aşiret reislerinin elinde bulunan halka ait malların incelenmesi ve saptanmasına ilişkin hükümet önlemlerini uygulamaya başlamıştı. Bu durumda feodalizm, kendi yasadışı egemenliğinin iktisadi temellerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu hissetti. İşte, özellikle bu önlem, isyana yol açan neden olmuştur.

8 TEMMUZ 1937 / MOSKOVA

************** AYRICA ****************

- Kurdistana Sor Muhtariyetinin yikilmasi
- Mahabad Kürdistan Devletinin yıkılması
- Barzanilerin Sovyetlerde gördüğü işkenceler
- Suriye ve Irak BAAS Partilerinin kuruluşları
- Irakta Kürtleri katletmek için gönderilen uçaklar
- Bugunku Rusya Devletinin Kürdistan Bağımsızlık Referandumundaki sert tepkileri
- Türk Arap ve Fars Komünistlerinin Kürt halkının mücadelesine olan yaklaşımları.

Tamamen Sovyetler ve Kominist faaiyetlerdir.

Metîn Pîranî

Belgeler sayfasına dönebilirsiniz!