Welcome to
Kurdî | Türkçe
Silav û rêz mêvanên hêja hun ser çavan hatin malpera xwe! Bişertê ku navnîşana malperê were dayîn hun dikarin hemî nivîs û kilîbên vê malperê di malperên xwe de biweşînin. Di mnyekta.com de nivîsên rojane, helbest, pêkeni bi niviskî û bi deng hene!
01.12.2015
Qur'ana Pîroz | Suhbet û Weaz | Mewlûd û qesîde | Bîranîn û pêkenî | Balkêş | Film
İçerik
Anasayfa
Güncel Yazılar
Fıkralar
Hayat ve Hatıralarım
Basından seçme

Dini Bölüm
Dini Konular
Fi Zilal
Meal - Diyanet
Kutubi Sitte
Peygamberler
Sahabeler
İslam Alimleri
Kur'an Elifbası
Rüya Tabirleri
Dini Günler ve Geceler

Mijarên Tevlihev
Navên Kurdî
Arşîva PIKê
Arşîva D. Mezlûma
* Foto/Wêne

* Elîfba Quranê deynin ser computera xwe
* Kur'an Elifbasını bilgisayarınıza indirin

Tv.Prog.Rasterast

03.03.2013 di dunya tv.da Programa Rasterast

Tv.Prog. Rû bi Rû

09.05.2012 - DunyaTv. Programa Rû bi rû

Pirsîn/Anket
Bu sitede neyi bulmak istersiniz?

Güncel yazılar
Dini yazılar
Hatıralar
Fıkralar
Şiir
Sesli SohbetSonuçlar
Anketler

Toplam Oy 265

Tarihte bu ay

3 Eylül 1924: Beytüssebap'ta Kürtler baskaldirdi.

4 Eylül 1993: Milletvekili Mehmet SINCAR Batman'da öldürüldü.

6 Eylül 1930: Süleymaniye'de Kürtler Mahmut Berzenci ayaklamasi yönetiminde Irak Hükümetine baskaldirdi.

6 Eylül 1975: Lice'de deprem: 2385 kisi yasamini yitirdi.

7 Eylül 1930: Üçüncü Agri Ayaklanmasi.

8 Eylül 1927: Ikinci Agri Ayaklanmasi.

11 Eylül 1961: Mele Mustafa Barzani ayaklamasi.

12 Eylül 1937: Dersim ayaklanmasinin lideri Seyyid Riza yakalandi.

17 Eylül 1992: Dr. Saîd Serefkendî ve 3 arkadasi Berlin'de öldürüldü.

18 Eylül 1924: Güney Kürdistan'in Süleymaniye kentinde, ilk kez Kürtçe'nin Sorani lehçesiyle, Jiyannawe gazetesi yayin hayatina basladi.

19 Eylül 1908: Istanbul'da Kürt Teavun ve Terakki Cemiyeti kuruldu.

20 Eylül 1992: Özgür Gündem gazetesi yazari Musa Anter Diyarbakir'da öldürüldü.

30 Eylül 1922: Seyh Mahmud Berzenci, baskenti Süleymaniye olan Kürt Hükümetini kurarak, Kürdistan Hükümdari sifatiyla bu hükümetin basina geçti

En çok okunan!
· Türkiyelileşme açılımı!
· Kürd Haması Korkusu!
· Ben de kürdüm elhamdulillah! Haydin buna da alışalım!
· Türkiye Başbakan’ı güzel konuştu amma..
· İman’ın şartlarından „Allah’a İman“
· Hangi İsrail
· Aşırı dindarlar ve aşırı dinsizler
· 80 yıldır unutulan Kerkük türkmenleri
· Oruçla ilgili bazı sorular?
· Bazı Kürdlerin gündeminde sadece dindar kürdler var!

[ Devamı Haberler Bölümünde ]

En çok oylanan!
· Cebimde 150, mercimek çorbası 80.000 liraydı!..
· Kürdü sevmek mi? Ona düşman olmak mı?
· İnsanların yaratılış veya kanun karşısında farkı nedir?
· Duydumki ölmüşsün anne!
· Barzani’nin yahudiliĝi propagandası!...
· Çocukar da büyür terörist olurlardı, ondan öldürdük!
· Kürd Gençlerine!..
· Ortadaki benim Buba
· Güneşimsin sen!
· Halepçe katliamını unutmayın

[ Devamı Haberler Bölümünde ]

  
Kurdistan Islam Partisi tüzügü

Kurdistan Islam Partisi tüzügü

1- Kurdistan İslam Partisi, Partîya Îslamîya Kurdistan - PÎK, siyasi bir parti olup, Kurdistan halkının ve diğer müslüman halkların meşru haklarını elde etmek için 11.12.1400 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşu, İslam dini esasları (öğretileri) üzerinedir. Amacı: Yüce Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına kavuşmaktır.

2- Kurdistan İslam Partisi - PİK., uluslararası islam hareketinin bir parçasıdır. Genel olarak İslam Cemaatleri ile ilişkide olup, özel olarak da çevresindeki islam Cemaatleri ile ilişki içindedir. Çevresindeki İslami gruplarla (Cemaatlerle) ilişkisini sıklaştırır, ondan yararlanır, yardımda onlara öncelik verir ve aralarında doğacak herhangi bir anlaşmazlığı Kur´anı Kerim ve Sünnete göre çözümlenmesi için Hakemler heyetine havale eder.

3- Müslüman Kürd halkı bir bütün olan islam ümmetinin bir par çasıdır. Müslüman Kürdistan ise büyük islam diyarının bir parçasıdır. Kürdistan, Kürd halkının coğrafya ve tarih bakımından anavatanıdır, çoğunlukla kürd halkının oturduğu bölgeyi kapsar.

4- Her müslüman halkın sahib olduğu gibi, kürt halkı da soyunda, gelişmesinde, dilinde, hususiyetlerinde (an’anelerinde), toprağında, hünerlerinde, kendi kendini idare etmede, zülüm, zillet, istibdat ve köleliği reddetme, fakirlik, cahillik, hastalık ve gericilikle muharebe etmede meşru hukuka sahibtir.

5- Kurdistan diyarında oturan müslümanlar kürt kardeşleriyle, Kurdistan diyarını İslam, hicret ve yardımlaşma diyarı haline sokmak için birlikte çalışmayı taleb eder. Kurdistan diyarı dışında ikamet eden müslüman kürtler de, Kurdistan diyarını İslam, hicret ve yardımlaşma diyarı haline getirmek için vatandaki kardeşleriyle birlikte çalışmayı taleb ederler

6- Kurdistan’daki müslüman mezheb ve fırkalar (gurublar) toplumsal yollardan üzerinde ittifak edileceği noktaya kadar karşılıklı yardımlaşırlar ve birlikte yaşarlar. Bununla birlikte ittifak noktalarını genişletmeye gayret sarfederler. Anlaşmaya ulaşmasında güçlük çekilen konular ise terkedilir. Her fırka veya mezheb başkalarına zarar vermemek kaydıyla kendi hususiyetlerine (karekterlerine) bağlı kalabilirler. Firka veya mezheb eğer Îslam’ın geneline bağlı kalır ve özel olarak dinin kesin Naslarıyla (hükümleriyle) çelişmezse İslam ile vasıflanır.

7- Halkın diniyle çelişmediği ve halkın düşmanlarıyla işbirliği yapmadığı müddetçe, Kurdistan’ın meşru haklarını elde etmeye çalışan guruplarla yardımlaşmak imkan dahilindedir.

8- Kurdistan İslam Hükümeti, diğer İslam ulusları hükümetleri ile „Birleşik İslam Milletleri Devleti“ birlikte olur. Her ulus mahalli olarak hüküm için Şura Meclisini seçer. Ulusların Meclisleri de bütün müslümanlara reis olacak Umumi Şura Meclisini seçer.

9- Kurdistan da resmi dil kürdçedir. Kürdçe dilbirliğinin sağlanması ve zamanın gereksinimine göre düzenlenmesi gerekir. İbadet için ve Kitab ile Sünnetin anlaşılabilmesi için Nass ile (İslam’ın hükümlerine göre) arapça dili (okullarda) gereklidir. Ayrıca hangî dile ihtiyaç duyulursa o dil gerekli kılınır.

10- Müslüman olmayan ve diğer dinlere mensub olan azınlıklar dini, milli ve toplumsal adaletin hürriyetinden istifade ederler.

11- Halkın elinde ictihadi, yürütme ve yargı güçleri bulunur. Kanunun ( yasamanın) kaynağı Kur’an’ı Kerim ve Resulüllah (s.a.)ın Sünnetidir. Halkın seçtiği Şura Meclisi, halkın adına halkın işlerini yürütür. Bu Meclisin selahiyetlerinden birisi ehil (liyakatlı) fıkıh ulemaları, kadılar ve valilerin selahiyetini tevzih etmektedir.

12- Güç birimi toplumun muhafazası, olgunlaştırılması ve düzeltilmesi için dini, aklı, ırzı, nefsi ve malı korumayı esas olarak kabul eder. Fertler için yeme,içme, barınma, eğitim ve öğretim sağlık ve evlenme ihtiyaçlarının temini için gereken hususlara riayet eder. Fertler arasındaki ilişkiler ise şu esaslar üzerine kurulur.
a- Iyiliği emretme ve kötülüğü menetme esası
b- Muamelede iyilik ve hayırda yardımlaşma esası
c- Yüce karekterleri ve güzel adetleri koruma esası
d- Cahiliye adetlerine karşı mücadele esası
e- Ahlaki problemleri islah etme esası

13- Salih bir aile sağlam bir toplumun temel taşını teşkil eder. Bundan böyle ailenin korunması ve aile efradları arasındaki ilişkinin güçlendirilimesi zaruridir. Ayrıca evliliği, sebeblerini hafifletmek suretiyle kolaylaştırıp neslin çoğalması teşvik edilir. Böylelikle fahişeliğe ve iffetsizliğe meydan verilmemiş olur

14- Hukuki ödevlerde toplumun inşasına ve yönlendirilmesinde kadın ve erkek eşit haklara sahibtir. Yaratılış ve toplumsal ödevleri bakımından erkek ile kadın arasındaki farklılıkların ayırımı Islam’da belirlenmiştir.

15- Çocukluk devresi, oluşum ve hazırlık devresi oluşu bakımından önemlidir. Bu devre, yetiştirme şevkatine, güzel terbiyeye ihtiyaç duyduğu gibi sapma ve taşkınlıktan korunmayı ister.

16- İslami davet (tebliğ) ancak akılları ikna ve kalbleri te’lif yolu ile olur. Dinde zorlama yoktur. Cihad ise Allah yolunda zalim ve müstekbirleri defetmek ve ister müslüman ister gayrimüslim olsun, mustaz’afları savunmak için yapılan kitaldır.(savaş-mücadele)

17- Hürriyet genel bir haktır. Düşünce, tabirde, inançta, te’lifte, neşriyatta ve işçi sendikaları oluşturmada hürriyet koruma altındadır. Ayrıca Islamla çelişmedikçe siyasi partiler ve kadın hakları dernekleri v.s. kurma hüriyeti mevcuttur.

18- Adalet umumi bir haktır. Hiçbir makamın dokunulmazlığı yoktur. Vatandaşlar arasında hiç kimseye din, renk, gurup, cinsiyet veya mezheb imtiyazı tanınmaz.

19- İlim umumi bir haktır. Dinin temel eğitimi müslümanlar üzerine farzdır. Cehaleti (ümmiliği) ortadan kaldırmak, bütün eğitim merhaleleri ile ilgilenmek, ilmi araştırmayı teşvik etmek, kabiliyet ve yeteneklere göre yönlendirmek, ilmi kifayeti olanlardan istifade etmek ve çeşitli ihtisas alanlarına araç ve gereç temin etmek zaruridir.

20- Bütün intifa‘ (yararlanma) sahalarında çalışma yapılır, amme hukukları üretilip çoğaltılır. Devlet gücü zaruri hallerde müdahale eder örneğin:

a- Şer’an haram olan muameleleri menetmek, faizli bankaları tasfiye etmek, faizsiz banka ve kredi enstitülerini kurmak
b- Mülkiyeti korumak, ondan güzel bir şekilde faydalanmayı sağlamak ve ferdler idare edemediği takdirde adaletle dağıtımını yapmak.
c- İşçiye münasib bir ücret vermek, yeterli bir dinlenmeyi temin etmek, sağlık hizmetlerini sunmak ve ihtiyarlık ile hastalık anlarında yaşantısını garanti altına almak.
d- Karşılıksız borçla iş sahalarını destekleyip üretim ve mübadeleyi kolaylaştırmak.
e- İşçi ve işveren arasına anlayışı sokup çelişkileri gidermek için şu yollardan birine başvurmak:

1- İşçilerin maslahatı için devlet işyerlerinin kârlarından aldığı paradan işçilere dağıtmak. 2- Özel ticarethaneler kurup, mülkiyetin bir kısmını veya tümünü işçilere devretmek.
3- Toprağı ihya edip üretimi artırmak için çiftçilere yardım etmek.

21- Sosyal sigortalar; Zekat, Vakıf ve teberrudan oluşan özel maliyeden kapatılır. İhtiyaç halinda genel vergi ve gelir hazinesinden faydalanılır.

22- Kitab ve Sünnet’in Nassına (Dinin esaslarına) muhalif olan Kürdistan İslam Partisin (Partiya İslamiya Kürdistan -PİK) den gelecek her türlü tavsiye ve kararlar geçersiz sayılır, itibar edilmez!.....

Copyright © M.N.Yekta - Malpera Çand, Huner, Helbest, Pêkenî, Suhbet, Nivîsên Rojane, Nivîsên Olî! Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-07-19 (2167 okuma)

[ Geri Dön ]

Welcome to

Bi destûra zaliman rêxistinên Îslamî naynê sazkirin. Kesên di wan rêxistinan de kar bikin bi baweriya xwe re îxanetê dikin!
Zalimlerin izni veya emriyle islami kurumlar teşkil edilemez. Bu tür kurumlarda yer alanlar inançlarına ihanet ederler!
M.Nûreddîn Yekta


Welcome to

Têkilî tenê liser rêya emaîla Webmaster minkin e! kurdwebmaster@yahoo.com